Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej
Zakres i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych przez gminy
Udostępnienie danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Udostępnienie kopii karty wynagrodzeń przez wójta gminy
Przekazanie na wniosek kserokopii dokumentów dotyczących kandydata na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządu terytorialnego
Dostęp do całego rejestru wyborców gminy
Udostępnienie danych osobowych przewodniczącego i radnych zawartych w korespondencji e-mail
Wrażliwe dane osobowe w protokole kontroli publikowanym w BIP
Zakres informacji dotyczących pracownika a definicja danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne
Tajny czy jawny charakter sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w świetle prawa do informacji publicznej