Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy

30/10/2015

Spółka X jest w grupie kapitałowej jedną ze spółek zależnych, zaś podmiotem dominującym jest bank. Spółka X oraz niektóre podmioty z grupy są zobowiązane do spełnienia wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ze względu na ciążące obowiązki oraz silnie zakorzenioną współpracę w grupie pomiędzy podmiotami grupy występuje przepływ danych, w tym danych osobowych. Na co spółka X musi zwrócić uwagę, aby pozyskiwanie danych osobowych od podmiotów z grupy kapitałowej nie naruszało zasad ochrony danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych?


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych zawarte pomiędzy  Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w sprawie kodeksu postępowania
Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w sprawie kodeksu postępowania
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych