Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zakaz przetwarzania tzw. danych wrażliwych (przetwarzanie danych osobowych przez upoważnionych przedstawicieli NIK)

Sygn. akt K 39/12

27/08/2015

Dostęp do danych o stanie zdrowia w toku kontroli NIK jest niezbędny w szczególności dla ochrony praw pacjentów oraz zwiększenia efektywności jednostek świadczących opiekę zdrowotną i pomoc społeczną. Kompetencje kontrolne NIK w zakresie oceny legalności, gospodarności, rzetelności lub celowości świadczeń opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej stanowią element oceny realizacji przez organy władzy publicznej jej obowiązków wynikających z art. 67 i art. 68 Konstytucji.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (profilowanie).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (profilowanie).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2015 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r.