Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

RODO. Poradnik dla sektora Fintech
Ważny wyrok w sprawie retencji danych
Realizacja czynności marketingowych, w tym z użyciem automatycznych urządzeń do wysyłania informacji handlowych
Kserowanie dowodów osobistych to dość powszechna praktyka, ale czy zgodna z prawem?
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Działania administratorów w przypadku naruszenia danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Rozpoznawanie twarzy w usługach online – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Publikacja danych uczestników konkursu
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Prowadzenie ewidencji wejść i wyjść przez firmę ochroniarską świadczącą usługi na podstawie zlecenia
Udostępnianie pracownikom informacji o przyczynach zwolnienia z pracy ich przełożonego