Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ważny wyrok w sprawie retencji danych
Realizacja czynności marketingowych, w tym z użyciem automatycznych urządzeń do wysyłania informacji handlowych
Kserowanie dowodów osobistych to dość powszechna praktyka, ale czy zgodna z prawem?
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17 lutego 2016 r.
Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 stycznia 2009 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 grudnia 2008 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 maja 2011 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.