Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pierwszy w Polsce Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji z akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty

01/06/2016

Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

Akredytowany kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przygotowujący do objęcia stanowiska: Administratora Bezpieczeństwa Informacji (kod zawodu: 242111) oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych (kod zawodu: 242212)


Kurs stanowi element kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku oraz na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 23.05.2016 r. w sprawie przyznania akredytacji dla JDS Consulting sp. z o.o.

 

 

Niniejszy kurs, jest pierwszą w Polsce akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji jak i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W kursie uwzględniono aspekty funkcjonowania ABI w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego, podmioty administracji państwowej i samorządowej czy organizacje pożytku publicznego.

 

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) o ukończeniu Kursu dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

 

Każdy uczestnik kursu otrzyma półroczny dostęp do niniejszego portalu odoserwis.pl

 

Uzupełnieniem wiedzy nabytej w ramach kursu jest ponad 100-stronicowa autorska Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji będąca pozycją zawierającą liczne praktyczne porady, wskazówki i komentarze przydatne w pracy ABI.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kandydatów na Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jak i osoby już pełniące te funkcje oraz inne osoby zawodowo zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych.

 

Mamy nadzieję, że kurs jako forum wymiany doświadczeń, dający możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych poprzez liczne ćwiczenia, warsztaty i panele dyskusyjne przy udziale doświadczonych wykładowców i trenerów będzie stanowił obowiązkową pozycję na Państwa ścieżce rozwoju kariery zawodowej.

 

W programie zawierającym 30 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów m.in:

 • zasady tworzenia stanowiska ABI wg aktualnych wymogów
 • zgłoszenie ABI do rejestru GIODO
 • prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych przez ABI
 • metodyka praktycznego wykonywania funkcji ABI
 • opracowanie okresowych planów sprawdzeń
 • przeprowadzanie sprawdzeń planowych i pozaplanowych
 • dokumentowanie czynności realizowanych przez ABI w ramach sprawdzeń
 • opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych sprawdzeń
 • przeprowadzanie sprawdzeń na żądanie GIODO
 • zasady realizacji nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji ochrony danych osobowych przez ABI
 • zasady prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych przez ABI
 • zasady udzielania odpowiedzi przez ABI
 • na skargi i pytania kierowane przez osoby fizyczne
 • metodyka pracy ABI w działalności audytowej i kontrolnej
 • przygotowanie do kontroli GIODO
 • odpowiedzialność ABI
 • najczęściej występujące nieprawidłowości w pracy ABI

 

WYKŁADOWCY: Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem nasi eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji dla wielu podmiotów różnorodnych branż

 

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapoznaj sie z korzyściami z odbycia kursu akredytowanego!

 

Zobacz terminy kursów

 

ORGANIZATOR AKREDYTOWANEGO KURSU

 

JDS Consulting sp. z o.o.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych
Przewodnik po RODO dla administracji
Przewodnik po RODO dla administracji
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych