Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Ochrony Danych

16/01/2019

Iod, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych, Dpo,

Inspektor ochrony danych jest w pierwszej 10-ce najbardziej poszukiwanych zawodów w 2019 roku. Jak nim zostać?


Wraz z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) pojawił się nowy zawód - inspektor ochrony danych lub specjalista ds. ochrony danych.

 

W związku z  nowymi obowiązkami, które nakłada RODO  organizacje uzyskały wiele nowych zadań w zakresie spełnienia wymogów rozporządzenia. Dla ich realizacji niektóre instytucje tworzą nowe stanowiska, zatrudniając specjalnych inspektorów danych osobowych lub wyznaczając IOD wśród  swoich pracowników– najczęściej w działach prawnych. Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku powołania inspektora,  decydują się na usługi outsourcingowe specjalnych kancelarii.

 

Jeszcze rok temu koordynator krajowy reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji określił zakres zapotrzebowania na inspektorów - ok. 40-50 tys. osób.

 

Zdaniem ekspertów Firmy Hays, która specjalizuje się w doradztwie personalnym,  to „zapotrzebowanie na inspektorów nie będzie słabło, ponieważ organizacje nadal potrzebują wsparcia w dostosowywaniu wewnętrznych procesów do przepisów” (zobacz artykuł Audyt powdrożeniowy RODO – dlaczego warto).

 

Analizując liczbę ogłoszeń o pracę, perspektywy zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń eksperci Hays przygotowali zestawienie najbardziej poszukiwanych zawodów, według którego  Inspektor Ochrony Danych znajduje się w 10-ce perspektywicznych zawodów, w których w 2019 roku najłatwiej będzie znaleźć pracę.

 

 

Jakie są wymagania, by zostać IOD?

 

W art. 39 ust. 1 RODO zostały określone zadania inspektora, do których należą m.in.:

- obowiązek informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz ich pracowników przetwarzających dane osobowe o spoczywających na nich obowiązkach na gruncie RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych,

- monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych aktów prawnych z tego zakresu,

- współpraca z organem nadzorczym.

Stanowi on również punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.

 

 

Dla skuteczniejszego wypełnienia swoich obowiązków Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swojej roli; wiedzę na temat prawa i praktyk w zakresie RODO oraz umiejętności wypełnienia ww. zadań.

 

Rozporządzenie nie określa ani kryteriów zawodowych, które musi spełniać inspektor ochrony danych ani poziom wymaganej wiedzy fachowej. Istotne jest, by IOD posiadał odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów unijnych oraz krajowych, dotyczących ochrony danych; wiedzę na temat procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych; wiedze na temat sektora, w którym działa administrator na rzecz którego świadczy usługi inspektor.  Wsparcie dobrze wykształconego inspektora ochrony danych, z szeroką wiedzą praktyczną zawsze będzie bardzo wartościowe dla organizacji.

 

Należyty poziom wiedzy merytorycznej oraz praktyczne rozwiązania dla skutecznego sprawowania funkcje IOD zapewniają różne szkolenia i  kursy  dla Inspektorów Ochrony Danych.

 

 

Akredytowany Kurs dla Inspektora Ochrony Danych (Kurs IOD) w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym.

 

JDS Consulting od 15 lat organizuje szkolenia i kursy  w zakresie ochrony danych osobowych, z programem i terminem których można się zapoznać na stronie internetowej:

 

KURS DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH http://www.jds.com.pl/szkolenia/event/106

OFERTA SZKOLENIOWA http://www.jds.com.pl/p/9/nadchodzace-eventy

 

Iod, Szkolenie Inspektora Ochrony Danych, Dpo,
Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?