Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły oznaczone tagiem: Dpo

E-book Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji
Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarejestrowani Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych DPIA oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679
Jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Ochrony Danych
Kolejne przepisy dotyczące realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
GDPR: Regular and systematic monitoring
Jak rozumieć pojęcie "przetwarzanie na dużą skalę"

Aktualne informacje dotyczące inspektorów ochrony danych DPO

Inspektor ochrony danych DPO to osoba dysponująca fachową wiedzą i praktyką w obszarze ochrony danych osobowych, która wspomaga administratora lub przetwarzającego, będącego przedsiębiorcą lub podmiotem publicznym, w wypełnianiu przez niego obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych jest powoływany na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO, ang. GDPR. Do obowiązków inspektora ochrony danych należy:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

  • współpraca z organem nadzorczym,

  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla wszystkich osób , których dane są przetwarzane i dla organu nadzorczego oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Metodyka i wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych

W Odoserwis.pl publikujemy najbardziej aktualne wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych DPO, które zostały przyjęte m.in. przez Grupę Roboczą w dniu 13 grudnia 2016 roku. Zgodnie z rozporządzeniem, które ma zacząć obowiązywać od 25 maja 2018 roku, inspektorzy ochrony danych DPO mają znaleźć się w „sercu” nowej struktury prawnej związanej z ochroną danych osobowych w wielu organizacjach, co ma ułatwić przestrzeganie przepisów rozporządzenia. W serwisie można też znaleźć szereg przydatnych artykułów i publikacji, dotyczących chociażby metodyki pracy administratora bezpieczeństwa informacji, w przyszłości inspektora ochrony danych oraz stanowiska GIODO poruszające kwestie związane z funkcjonowaniem i zadaniami inspektorów ochrony danych.