Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

13/01/2020

Inspektor Ochrony Danych, Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, Przewodnik Rodo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronie Podręcznik Inspektora Ochrony Danych w formie wytycznych dla inspektorów ochrony danych dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z RODO. Poradnik ten będzie przydatny dla wszystkich osób zainteresowanych stosowaniem Rozporządzenia w sektorze publicznym lub prywatnym.


Niniejszy podręcznik opracowano jako element materiałów szkoleniowych dla finansowanego ze środków UE programu szkolenia trenerów „T4DATA”. Celem Podręcznika jest wspieranie szkoleń inspektorów ochrony danych w zakresie nowych obowiązków wynikających z RODO.

 

Jest to wspólne przedsięwzięcie organów ochrony danych z Polski, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii oraz Chorwacji. Podręcznik składa się z trzech części.

 

Część pierwsza prezentuje koncepcje „poufności”, „prywatności” i „ochrony danych” oraz pierwsze przepisy, zasady i instrumenty międzynarodowe w sprawie ochrony danych oraz przedstawia ostatnio przyjęte i aktualnie oczekujące na przyjęcie.

 

Część druga prezentuje przegląd wszystkich kluczowych elementów RODO,  następnie przechodzi do nowej podstawowej zasady „rozliczalności” oraz zawartych w RODO koncepcji i zasad dotyczących inspektora ochrony danych.

 

Część trzecia zawiera praktyczne wskazówki i przykłady na temat wypełnienia swoich zadań przez inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym.

 

Poradnik jest dostępny w polskiej oraz angielskiej wersjach językowych.

 

 

Poradnik dla IOD w języku polskim 

 

Poradnik dla IOD w języku angielskim 

 

Inspektor Ochrony Danych, Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, Przewodnik Rodo,
Inspektor ochrony danych: rozliczanie się z wykonywania zadań
Inspektor ochrony danych: rozliczanie się z wykonywania zadań
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne
Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne