Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

13/01/2020

Inspektor Ochrony Danych, Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, Przewodnik Rodo,

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował na swojej stronie Podręcznik Inspektora Ochrony Danych w formie wytycznych dla inspektorów ochrony danych dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z RODO. Poradnik ten będzie przydatny dla wszystkich osób zainteresowanych stosowaniem Rozporządzenia w sektorze publicznym lub prywatnym.


Niniejszy podręcznik opracowano jako element materiałów szkoleniowych dla finansowanego ze środków UE programu szkolenia trenerów „T4DATA”. Celem Podręcznika jest wspieranie szkoleń inspektorów ochrony danych w zakresie nowych obowiązków wynikających z RODO.

 

Jest to wspólne przedsięwzięcie organów ochrony danych z Polski, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii oraz Chorwacji. Podręcznik składa się z trzech części.

 

Część pierwsza prezentuje koncepcje „poufności”, „prywatności” i „ochrony danych” oraz pierwsze przepisy, zasady i instrumenty międzynarodowe w sprawie ochrony danych oraz przedstawia ostatnio przyjęte i aktualnie oczekujące na przyjęcie.

 

Część druga prezentuje przegląd wszystkich kluczowych elementów RODO,  następnie przechodzi do nowej podstawowej zasady „rozliczalności” oraz zawartych w RODO koncepcji i zasad dotyczących inspektora ochrony danych.

 

Część trzecia zawiera praktyczne wskazówki i przykłady na temat wypełnienia swoich zadań przez inspektorów ochrony danych w sektorze publicznym.

 

Poradnik jest dostępny w polskiej oraz angielskiej wersjach językowych.

 

 

Poradnik dla IOD w języku polskim 

 

Poradnik dla IOD w języku angielskim 

 

Inspektor Ochrony Danych, Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych, Przewodnik Rodo,
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)