Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Opinia 2/2017 (WP 249) Grupy Roboczej Art. 29 z dnia 8 czerwca 2017 r. na temat przetwarzania danych w miejscu pracy

10/02/2020

Monitoring, Dane Osobowe Pracowników, Audyt Wymagań Rodo, Rodo Dla Pracodawców, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych,

W roku 2017 była opublikowana Opinia 2/2017 Grupy Roboczej Art. 29 na temat przetwarzania danych w miejscu pracy.


Opinia Grupy Roboczej art. 29 ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy interesem pracodawcy, a oczekiwaniami pracowników w kontekście ich prywatności. Wytyczne grupy nie mają mocy aktu prawnego, ale traktuje się je jako zalecane tzw. dobre praktyki.

 

W tej Opinii m.in. są poruszane takie tematy jak:

 

  • Operacja przetwarzania w trakcie procesu rekrutacji.
  • Operacje przetwarzania wynikające z badania przeprowadzonego pod kątem zatrudnienia.
  • Operacje przetwarzania wynikające z monitorowania korzystania z ICT w miejscu pracy.
  • Operacje przetwarzania wynikające z monitorowania korzystania z ICT poza miejscem pracy.
  • Operacje przetwarzania związane z czasem pracy i obecnością w miejscu pracy.
  • Operacje przetwarzania wykorzystujące systemy monitoringu wizyjnego.
  • Operacje przetwarzania związane z pojazdami, z których korzystają pracownicy.
  • Operacje przetwarzania wiążące się z ujawnieniem danych pracowników osobom trzecim.
  • Operacje przetwarzania wiążące się z międzynarodowym przekazywaniem danych kadrowych oraz innych danych dotyczących pracowników.

 

Opinia  w języku angielskim dostępna tutaj.

 

Opinia  w języku polskim dostępna tutaj.

 

Monitoring, Dane Osobowe Pracowników, Audyt Wymagań Rodo, Rodo Dla Pracodawców, Wytyczne Dotyczące Ochrony Danych Osobowych,