Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne

18/05/2020

Iod, Inspektor Ochrony Danych, Ochrona Danych Osobowych, Dpo,

Zakres zadań, które należą do Inspektor ochrony danych (IOD) wynika z różnych przepisów RODO, w tym z art. 39 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 i 6. Zakres ten powinien być dokładnie określony, np. w załączniku do uchwały wyznaczającej IOD lub w regulaminie funkcji IOD. Zadania muszą być szczegółowo opisane. Jest to w interesie samego IOD, ponieważ powinien on móc rozliczać się z wykonywanych zadań. W niniejszej publikacji przedstawiamy zakres zadań głównych IOD razem z opisem ewentualnych praktycznych rozwiązań


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Iod, Inspektor Ochrony Danych, Ochrona Danych Osobowych, Dpo,
Inspektor ochrony danych: rozliczanie się z wykonywania zadań
Inspektor ochrony danych: rozliczanie się z wykonywania zadań
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
 Jakie informacje o pracownikach można udostępnić jako informację publiczną
Jakie informacje o pracownikach można udostępnić jako informację publiczną