Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Webinar Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dla placówek oświatowych: naruszenia ochrony danych

10/06/2020

Rodo W Szkole, Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Szkolenie Ochrona Danych Osobowych,

W dniu 9 czerwca UODO zorganizował wykład on-line „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”, podczas którego eksperci urzędu omówili istotne dla szkół oraz placówek oświatowych zagadnienie naruszenia ochrony danych


Wykład był zorganizowany  w ramach realizacji  X edycji programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.    Szkolenia to było poświęcone wyjaśnieniom najczęstszych problemów związanych z naruszeniem ochrony danych w placówkach oświatowych.

 

Celem webinaru było  wyjaśnienie istoty  naruszeń, aby skuteczniej chronić dane osobowe personelu szkoły, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych), poznanie różnicy między naruszeniem a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, przeanalizowanie procedury zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego oraz pozyskanie wiedzy o najczęściej występujących naruszeniach w placówkach oświatowych.

 

W pierwszej kolejności ekspert UODO, Tomasz Struk z Departamentu Kontroli i Naruszeń, omówił najczęstsze problemy związane z procedurą zgłaszania naruszenia ochrony danych.  

 

W jego ocenie po dwóch latach stosowania RODO administratorzy nadal maja problemy, zwłaszcza związane z kwestiami analizy ryzyka oraz identyfikacją naruszenia pod katem obowiązku notyfikacji wobec organu nadzorczego.

 

Prowadzący  przypomniał, że w ramach analizy ryzyka należy opracować procedury zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, aby w przypadku identyfikacji naruszenia można było bardzo szybko podjąć decyzję  czy dany incydent należało zgłosić do Prezesa UODO, czy jest to incydent, który powoduje małe prawdopodobieństwo naruszenia praw i wolności osoby fizycznej i można go wpisać tylko do wewnętrznej ewidencji. 

 

Ponadto prowadzący omówił  zakres informacji, jaki administrator powinien ująć z zgłoszeniu o naruszeniu.

 

Z kolei drugi z ekspertów Departamentu Kontroli i Naruszeń w UODO, Andrzej Zielonka  zwrócił uwagę na różnice między naruszeniem ochrony danych a przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz  wyjaśnił, na czym polega postępowanie po wystąpieniu naruszenia.

 

Podczas spotkania nie zabrakło także odniesień do nauczania zdalnego i naruszeń, jakie mają z nim związek. Eksperci UODO również odpowiedzieli na pytania, które zadali uczestnicy wykładu.

 

 

Nagranie wykładu jest dostępne pod linkiem  oraz  udostępnione na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w zakładce Edukacja.

 

Rodo W Szkole, Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Szkolenie Ochrona Danych Osobowych,
Bezpieczeństwo podczas  organizacji zdalnego nauczania
Bezpieczeństwo podczas organizacji zdalnego nauczania
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej