Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Rejestracja zbiorów danych przez szkołę

27/08/2015

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), z wyjątkiem przypadków zwolnienia z rejestracji wskazanych w ustawie. W odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, zwolnienie z rejestracji odnosi się do kilku zbiorów.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ujawnienie danych osobowych pracownika uczelni publicznej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu