Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

4-dniowy Akredytowany Kurs dla Inspektora Ochrony Danych (Kurs IOD)

2019-12-09


Hotel BOSS, ul. Żwanowiecka 20, Warszawa-Miedzeszyn

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Akredytowany Kurs dla Inspektora Ochrony Danych

 

Kurs stanowi element kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku oraz na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 23.05.2016 r. w sprawie przyznania akredytacji dla JDS Consulting sp. z o.o. i decyzji z dn. 07.12.2017 r. w sprawie zmiany nazwy kursu

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie Kursu umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Będąc przygotowanym do roli Inspektora Ochrony Danych i rozumiejąc specyficzny obszar wymagań w sferze ochrony danych osobowych, będziecie Państwo postrzegani jako wysokiej klasy specjaliści, potrafiący sprostać trudnym i skomplikowanym wyzwaniom stawianym podmiotom przez nadchodzące nowe przepisy.

 

Niniejszy Kurs, jest pierwszą w Polsce akredytowaną formą kształcenia ustawicznego, która w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Bazując na naszym doświadczeniu, przedstawiamy Państwu nowy program kursu, który został poszerzony o wiele wzorów dokumentów zgodnych z RODO m.in. umów, upoważnień, procedur i rejestrów oraz wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji. W Kursie uwzględniono aspekty funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych na gruncie wymogów RODO i w oparciu o najnowsze wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w różnorodnych rodzajach podmiotów takich jak spółki prawa handlowego czy podmioty administracji państwowej i samorządowej.

 

Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 

Każdy uczestnik kursu otrzyma półroczny dostęp do profesjonalnego, stale aktualizowanego portalu odoserwis.pl, zawierającego liczne wzory dokumentów i klauzul, omawiane podczas zajęć i pomocne w sprawowaniu swoich obowiązków, jak również setki artykułów, porad i orzeczeń.

Kurs to ponad 30 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów

     

                           

Serdecznie zapraszamy!

Sylwia Kokora Menadżer Projektu

 

 

Najbliższe terminy kursu:

9-12 grudnia

www.kursiod.pl