Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Kiedy agencja zatrudnienia jest administratorem, współadministratorem czy podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników?
Legalność przetwarzania danych osobowych kandydatów
Wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na stronie internetowej w celach rekrutacyjnych
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne