Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej
Zakres i sposoby realizacji obowiązków informacyjnych przez gminy
Udostępnienie danych osób podpisujących się pod petycją w sprawie działalności podmiotu leczniczego działającego na terenie gminy
Publikowanie umów zawartych z nauczycielami w wyniku wyboru ofert zgłoszonych do przetargu
Imię i nazwisko zleceniobiorcy w umowie udostępnianej na wniosek
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Zawarcie danych osobowych w dokumentach stanowiących informację publiczną w BIP
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Udostępnienie miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej danych osobowych przez dyrektora izby wytrzeźwień
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 października 2019 r. (Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (profilowanie).

Ochrona danych osobowych a informacja publiczna

To, w jaki sposób powinna przebiegać ochrona danych osobowych w odniesieniu do informacji publicznej, wciąż stanowi kwestię budzącą wiele kontrowersji oraz wątpliwości. Z jednej bowiem strony, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, każdy ma prawo do informacji publicznej, natomiast z drugiej, ma równocześnie prawo do prywatności, w tym ochrony danych osobowych. Dlatego odpowiednie wyważenie tych kwestii oraz prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. sprawia wciąż wiele kłopotów. Również obowiązujące regulacje prawa nie są do końca jasne, co potęguje cały problem.

Dane osobowe zawarte w dokumentach stanowiących informację publiczną

Tak zawiła kwestia, jaką jest ochrona danych osobowych a informacja publiczna, doczekała się wielu debat, orzeczeń oraz decyzji, wydanych m.in. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla się w nich, że zarówno prawo do prywatności, ochrona danych osobowych, jak również prawo dostępu do informacji publicznych, są zaliczane do katalogu praw konstytucyjnych. Oznacza to, że organy władzy publicznej z jednej strony są zobowiązane do zapewnienia przejrzystości prowadzonych przez siebie działań, z drugiej natomiast, muszą jednocześnie dbać o ochronę praw i wolności każdej jednostki.