Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Zawarcie danych osobowych w dokumentach stanowiących informację publiczną w BIP
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Udostępnienie miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej danych osobowych przez dyrektora izby wytrzeźwień
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Udostępnianie oświadczeń majątkowych na stronie internetowej urzędu gminy
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Pozyskiwanie numeru działki za pomocą tzw. umowy śmieciowej
Numer księgi wieczystej w tzw. deklaracji śmieciowej
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracownika ochrony
Kto ponosi odpowiedzialność karną