Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Prezydenta Miasta z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2016 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r.
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 22 lipca 2015 r
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 czerwca 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 17 czerwca 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 2 lipca 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 lipca 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 września 2014 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 października 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2013 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2013 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2012 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 września 2012 r.
Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 czerwca 2011 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 lutego 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2009 r.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 września 2008 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 28 września 2006 r.